Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Pàgina Inici

SISTEMA DE GESTI√ď AMBIENTAL:

AMB EL SUPORT DE:notícies:

ÔĽŅ

 • Oberta la convocat√≤ria per l'adjudicaci√≥ d'habitatges de lloguer social de l'Espluga de Francol√≠,
  Ja està oberta la convocatòria per l'adjudicació d'habitatges de titularitat de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí per lloguer social d'acord amb les bases publicades al BOPT 2019-03380 de data 17 d'abril de 2019.
  La presentació d'instàncies pot fer-se durant 30 dies hàbils a partir del dia 14 de juny (inclòs) segons models normalitzats que adjuntem en aquesta notícia.

 • Convocat√≤ria i les bases reguladores per la constituci√≥ d'una borsa de treball de personal laboral temporal per a la piscina municipal,

  Per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària 1/2019 de data 30 de maig de 2019, es va aprovar la convocatòria i les bases reguladores per la constitució d'una borsa de treball de personal laboral temporal per a la piscina municipal mitjançant el sistema selectiu de concurs de valoració de mèrits per cobrir els llocs de treball de taquillers, socorristes i operaris de manteniment de la piscina municipal.

  Podeu consultar les bases a:

  https://ebando.s3-eu-west-1.amazonaws.com/bandos/files/2f0d5a8587355717dda2dec73654a33dd06549a7.pdf

  **ACTUALITZACIÓ

  Llista d'Admesos i exclosos:

  https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=209694&idens=4305420002


 • Obligaci√≥ de neteja de solars urbans,

  Per l’Il·lm. Sr. David Rovira Minguella, Alcalde-President de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí.

  ES FA SABER

  Que en aquesta estació primaveral, amb l'arribada de la calor i el bon temps augmenta la proliferació de vegetació a tots els solars i terrenys que hi ha a la zona urbana i urbanitzable del nostre poble.
  Aquesta vegetació comporta, d'una part l'augment d'insectes molestos així com rosegadors, i per l'altra un cop seca, el perill d'incendi, incrementat aquest pel costum mediterrani de l'ús dels petards, moltes vegades utilitzats per infants sense la preceptiva vigilància de les seus pares o tutors.

  La legislació actual i en concret l'establert al article 197 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, determina que els propietaris dels terrenys i edificacions hauran de mantenir-los en les degudes condicions d'higiene, salubritat i mediambient, i han de complir els deures d'ús, conservació i rehabilitació, establertes en la llei, l'incompliment d'aquesta obligació habilita a l'administració per l'execució subsidiària a càrrec de la persona obligada així com la imposició de multes coercitives.

  Per tot això S'ORDENA als propietaris dels referits solars i terrenys, que procedeixin abans del dia 11 de juny de 2019, a la neteja d'aquests, de forma que quedin i es mantinguin en les degudes condicions d'higiene i salubritat.

  L’Espluga de Francolí, 24 de maig de 2019


 • IV Concurs de cartells de Festa Major de l'Espluga de Francol√≠IV Concurs de cartells de Festa Major de l'Espluga de Francol√≠,
  La Regidoria de Festes de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí convoca, per quarta vegada, un concurs per obtenir el cartell oficial de la Festa Major 2019.
  La idea de començar amb aquest concurs sorgeix d’una reunió en la que es convidava a tots els joves espluguins a expressar la seva opinió sobre el format de la Festa Major, així com la possibilitat de ser els dissenyadors de la següent edició de la festa.

 • Votaci√≥ popular per tal d'escollir els reconeixements individuals de la 21a Nit d‚ÄôEntitats i dels M√®rits Espluguins,
  Ja està actiu el formulari per tal que siguin els mateixos espluguins i espluguines els qui decideixin els guanyadors dels mèrits individuals de cada una de les categories.

noticies

Webs d'interès