Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions
Portada > L'Ajuntament > Petició de certificats

SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL:

AMB EL SUPORT DE:Petició de certificats

Tipus

Dades a facilitar

Adreça electrònica

Observacions

Empadronament

 

Contacta

Per  poder obtenir els certificats, cal que ens feu arribar a part de les vostres dades personals (nom i cognoms, adreça completa i DNI), les que s'indiquen al costat del tipus de certificat.
Per enviar la sol·licitud feu clic al sobre que hi ha al costat de cada tipus de document.

Convivència

 

Contacta

Matrimoni

Nom del cònjuge i data de celebració

Contacta

Naixement (1)

Data de naixement

Contacta

Defunció(1)

Nom de la persona difunta i data de la defunció

Contacta

Urbana

Carrer, n. i ref. cadastral

Contacta

Rústica

Polígon i parcel·la

Contacta


(1) Pel que fa al certificat de naixement defunció i matrimoni, s'ha d'indicar també si ha de ser literal o amb extracte