Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Cultura > Ajuts i subvencions a entitats culturals

SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL:

AMB EL SUPORT DE:OBERTA CONVOCATÒRIA PER L’ANY 2012 D’AJUTS A CLUBS, ENTITATS ESPORTIVES I CULTURALS DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

El 14 de maig de 2012 es va aprovar la convocatòria, de l’any 2012, per a la concessió de subvencions als clubs, entitats esportives i culturals, les quals es regiran per les bases
específiques per a la concessió d’ajuts als clubs, entitats esportives i culturals de l’Espluga de Francolí. Les sol•licituds s’emplenaran en el model oficial, el qual es pot obtenir al següent enllaç, o sol•licitant-lo directament a les oficines municipals. El termini de presentació de sol•licituds serà de tres mesos a partir del dia següent al d'aquesta publicació. 


L’Espluga de Francolí, 17 de maig de 2012.
Josep Maria Caffarel Serra
Secretari-interventor. 

  • El termini per a presentar les sol•licituds finalitza el dia 23/08/2012.
  • Totes les sol·licituds que arribim amb posterioritat a la data indicada en el punt anterior., seran desestimades.

            

OBJECTE  DE LA CONVOCATÒRIA:

  FOMENTAR L’ESPORT I LA CULTURA AL MUNICIPI

   

     

* CONSULTA DE BASES ESPECÍFIQUES:
     
* MODEL NORMALITZAT DE SOL•LICITUD:
     
* MODEL NORMALITZAT DE JUSTIFICACIÓ: