Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Destaquem 1

SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL:

AMB EL SUPORT DE:Convocatòria de subvencions per a entitats

Per decret de l’alcaldia de data 4 d'abril de 2017 s'ha resolt aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions als clubs, entitats esportives i culturals, les quals es regiran amb les bases específiques per a la concessió de subvencions a entitats, particulars, associacions i/o col·lectius sense ànim de lucre de l’Espluga de Francolí, publicades al BOPT del dia 11 de juliol de 2016.

Les sol·licituds s’emplenaran en el model oficial, el qual es pot obtenir on line o sol·licitar-la directament a les oficines municipals.

El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el dia 15 de maig de 2017. Es podran presentar les sol·licituds al registre de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i  per via telemàtica. Si s’escull per via telemàtica cal omplir i signar digitalment el document de sol·licitud, o bé el de justificació, quan pertoqui.
 
Totes les sol·licituds presentades amb posterioritat a la data indicada en el punt anterior es consideraran desestimades.