Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Pàgina Inici


SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL:

AMB EL SUPORT DE:notícies: • Oberta la convocatòria de l’any 2015 d’ajuts a clubs, entitats esportives i culturals.,

  L’Ajuntament comunica que s’ha obert la convocatòria de l’any 2015 per aquells clubs i entitats que es vulguin acollir als ajuts per al finançament de les seves activitats.

  Mes informació...


 • SUBSTITUCIÓ DE L’ALCALDIA,
  L’alcalde, havent-se d'absentar del municipi entre els dies 2 i 8 de març ambdós inclosos,  i vist el que es disposa a l'article 23.3 de la Llei 7/1985 de 2d'abril Reguladora de les Bases del Règim Local.  Article 55 de l decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. Article 44 del Decret  2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i 22 del reglament, ha delegat les seves funcions en la primera tinent d'Alcalde, Sra. Maria Jesús Martín Trinidad, mentre duri aquesta absència.

 • Nous cursos d'informàticaNous cursos d'informàtica,
  Del 23 de març al 22 de juny es duran a terme al Punt TIC ubicat a l'Antic Institut Joan Amigó, dos cursos d'informàtica dels nivells bàsic 1 i bàsic 2. Els cursos s’adrecen a les persones que han cursat abans el nivell inicial o bàsic 1 respectivament, o que tenen uns coneixements bàsics del funcionament de l’ordinador, del tractament de text, de l’ús del correu electrònic i de la cerca d’informació per Internet. Està estructurat en tres blocs:Internet, tractament de textos, i tractament de la imatge i presentacions.

 • La 'Iaia' omple el Teatre del Casal amb 450 espectadorsLa 'Iaia' omple el Teatre del Casal amb 450 espectadors,
  El teatre del Casal es va omplir amb més de 450 espectadors, el passat diumenge, per veure l'obra 'Iaia' protagonitzada per la coneguda actriu Montserrat Carulla, que s'acomiada dels escenaris amb aquesta comèdia escrita pel seu fill, Roger Peña, i en la qual actua amb el seu nét, Aleix Peña.

noticies

Webs d'interès