Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Informació > Emergències

SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL:

AMB EL SUPORT DE:Emergències

Logotip del telèfon 112

El telèfon 112, únic per a tot l'àmbit europeu i amb resposta immediata les 24 hores del dia, centralitza totes les trucades d'urgència.

Serveix perquè els ciutadans i ciutadanes puguin sol·licitar els serveis públics d'urgències sanitàries, d'extinció d'incendis i salvaments, de seguretat ciutadana i de protecció civil quan es trobin davant d'una situació d'emergència.

Emergències de persones sordes

Canals de comunicació d'emergències per a les persones sordes:
- Fax 900 500 112 (PDF)
- SMS 679 436 200 (PDF)

Seqtaxi

Sistema d'alarma per a taxistes que permet contactar ràpidament amb la policia en cas de patir una agressió

Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (DOGC 4940 de 03/08/2007)