Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Llei de Barris > Descàrrega de documentació

SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL:

AMB EL SUPORT DE:Documentació - descàrrega

AJUTS PER A COMERÇOS

  

Subvencions per a la renovació i creixement de comerços dins l'àmbit delimitat pel pla de barris de l'Espluga de Francolí.


 Bases específiques per a l'atorgament de subvencions per a la renovació i obertura de comerços  inclosos dins l'àmbit delimitat pel Pla de barris de l'Espluga de Francolí.

  

Convocatòria tancada.                     

 

 

AJUTS PER A HABITATGES

   

 Bases específiques per a l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació d'immobles inclosos dins l'àmbit delimitat pel pla de barris de l'Espluga de Francolí.

  

 Bases específiques per a l'atorgament de subvencions per a l'instal·lació de cisternes als edificis inclosos dins l'àmbit delimitat pel pla de barris de l'Espluga de Frabncolí.

  

Oberta la convocatòria, termini de presentació de sol•licituds fins el 30 de maig de 2014. 


DESCÀRREGA DE DOCUMENTS.

   

 Model declaració jurada (Declaració rehabilitació immobles àmbit llei de barris).

  

 Model de transferència bancària (sol·licitud rehabilitació habitatges i renovació o obertura comerços).

  

 Model de sol·licitud de subvenció per rehabilitació d'immobles (àmbit llei de barris).

  

 Model de sol·licitud de subvenció per a la renovació i obertura de comerços (àmbit llei de barris).

 

 Model de justificació subvenció àmbit llei de barris.

ALTRES

 

 Fulletó informatiu dels ajuts per la rehabilitació d'habitatges al barri històric de l'Espluga de Francolí

     

 Fulletó informatiu del ajuts per a la renovació i obertura de comerços al barri històric de l'Espluga de Francolí