Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Llei de Barris > Actuacions finalitzades.


SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL
AMB EL SUPORT DE:Actuacions finalitzades.

1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds:

 

Aquesta és l’actuació més emblemàtica del Projecte d’Intervenció, tant pel que fa a l’import que s’hi ha invertit, com per l’impacte en el paisatge urbà. La reforma del carrers del Nucli Històric ha suposat la renovació de gran part del tramat viari del barri, tal com es pot observar en el plànol anterior. Ha comportat la pavimentació de 4.610 m2 de carrers del Nucli Històric, amb un gran impacte de millora visual i de qualitat urbana, que afavoriran la visita d’aquest espai, així com l’efecte crida per a la repoblació del barri. En paral•lel a l’actuació de pavimentació s’ha dut a terme la renovació i millora de les xarxes d’electricitat, aigua potable, sanejament i gas. L’actuació ha comportat una despesa de 1.459.179,29 €. Arreu de l’àmbit s’hi ha instal•lat mobiliari urbà.

  

 • Pavimentació i millora dels serveis al carrer i plaça d'En Canós. Fes clic aqui per veure la galeria de fotos 

  

La importància del Freginal rau en la seva funció de façana i zona d’accés al barri. La seva ubicació annexa a l’Avinguda Catalunya, principal via d’accés al municipi, li dóna un valor estratègic molt important.
Aquesta àrea, que anteriorment no havia estat mai urbanitzada, es caracteritzava per presentar un aspecte poc endreçat, on la vegetació creixia lliurement.
El projecte de la zona verda del Freginal ha suposat l’ordenació de 8.600 m2 en àrees enjardinades, un auditori natural, àrees de joc infantil i zones de representació de vegetació neolítica.

  

 •  
  Urbanització i arranjament de El Freginal com a zona verda. Fes clic aqui per veure la galeria de fotos 

  


 

 3. Provisió d'equipaments pe a l'ús col•lectiu.

  

La recuperació del patrimoni històric així com la seva exhibició i explicació és molt important per l’Ajuntament de l’Espluga. Així doncs la Torre del Castell és una peça important del patrimoni de l’Espluga i esdevé un element important en el conjunt del Nucli Històric però també del conjunt d’elements i equipaments que conformen l’atractiu turístic del municipi, sobretot dins la futura ruta de Templers i Hospitalers. La restauració i adequació es pot observar des de la placeta ubicada al peu de la Torre (C/ Ametllers).

  

 • Recuperació de la torre sud del castell. Fes clic aqui per a veure la galeria de fotos.

 

La Fassina, antiga destil•leria d’alcohol a partir de la brisa, és un dels principals edificis d’arqueologia industrial de L’Espluga de Francolí, vinculat a l’activitat vinícola de la comarca. L’edifici és un testimoni present de la història econòmica i social de L’Espluga de Francolí, que va des del segle XIX amb l’auge de la producció d’aiguardent, fins al seu tancament a la dècada dels anys 50.
L’objectiu de l’actuació era la recuperació de la maquinària i els estris que s’empraven a la Fassina, així com la creació d’audiovisuals que ens explicaran el procés de destil•lació de l’alcohol. 

     

 • Projecte de musealització de la Fassina. Fes clic aqui per veure la galeria de fotos

  

La primera de les actuacions engegades per l’Ajuntament en el marc d’aquest Projecte d’Intervenció va ser la creació de l’Oficina del Pla de Barris. Per a l’obertura d’aquesta oficina es va rehabilitar la casa del carrer de la Font núm. 34, que es trobava en estat d’abandonament i ruïna. Des d’aquest espai hi treballa la persona responsable de la gestió tècnica del Pla, i alhora és el punt d’informació a tot el veïnat sobre les subvencions per a la rehabilitació de façanes i altres elements comuns dels edificis de vivendes, així com de qualsevol altra informació sobre el Pla.

  

 • Adequació d'una oficina d'atenció ciutadana i gestió del Pla d'Intervenció Integral. Fes clic aqui per veure la galeria de fotos  

 


 

4. Incorporació de les tecnologíes de la informació als edificis.

   

Es va iniciar la incorporació d’una aula d’informàtica a la nova llar de jubilats, en la qual es va haver d’incorporar un ascensor per facilitar l’accés aquest sector de la població i habilitar un espai per la col•locació de diversos ordenadors.

  

 • Aula d'informàtica a la llar de jubilats. 

     

 


 

 

5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà.

  

El soterrament de contenidors era una de les actuacions que tenien com a objectiu millorar l’ordenació i l’estètica de l’espai urbà, eliminant els inconvenients de mals olors i altres molèsties que provoquen els contenidors en superfície.
A finals de 2008 es va soterrar el grup de contenidors ubicats al carrer de Sant Miquel, i posteriorment amb la reforma de carrers del Nucli Històric s’ha fet una segona actuació de soterrament.

  

 • Pla per a la separació de residus: soterrament de contenidors al carrer Sant Miquel.  Fes clic aqui per veure la galeria de fotos

  

En paral•lel a la reforma dels carrers es va aprofitar per substituir l’enllumenat. Així doncs es van retirar les làmpades de vapor de mercuri per làmpades de vapor de sodi d’alta pressió que van ser distribuïdes per crear zones de llum de major eficiència. A més a més també es va instal•lar un sistema de control de doble nivell que permet reduir l’intensitat de al llum en determinades hores.

  

 • Enllumenat de baix consum.

   


 

  

7. Programes de millora social, urbanística i econòmica del barri. 

  

Aquesta actuació és una de les més significatives conjuntament amb la reforma dels carrers. Així doncs, el seu objectiu principal és reformar elements del municipi per tal de potenciar el caràcter turístic d’aquests així com el seu atractiu pels visitants. Amb aquest objectiu s’han desenvolupat les accions següents:
Ruta de Templers i Hospitalers: museïtzació dels carrers amb la implantació d’una ruta dels Templers que ha suposat la recuperació d’edificis, la instal•lació de plafons, audiovisuals i altres elements que donen valor afegit a aquesta reforma de l’espai públic.
Rehabilitació de cases per a artesans: es van rehabilitar les cases del Nucli Històric situades a: Carrer Templaris, 7, Carrer del Mig, 6 i 8, Carrer del Mig, 8, Carrer Penitents, 24 amb la voluntat d’ocupar-les amb artesans que esdevinguin un reclam al llarg de la ruta de Templers i Hospitalers.
Recuperació del Micvé: rehabilitació i recuperació del Micvé Jueu situat al Nucli Històric i posterior museïtzació de l’espai i instal•lació d’uns hologrames.

  

 • Millora de viabilitat
 • Programa de promoció local i turística.

 

 


 

   
8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

  

Aquesta actuació degut al fort lligam que té amb la pavimentació i millora de serveis dels carrers, és van construir i arreglar les rampes necessàries en llocs concrets del casc antic. També s’hi ha col•locat baranes i modificat algunes de les ja existents.

  

 • Construccio de terrasses i col•locació de barane