Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions


SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL
AMB EL SUPORT DE:QUE ÉS LA LLEI DE BARRIS ?

La Llei de Millora de Barris, Àrees Urbanes i Viles, impulsada pel Govern i aprovada pel Parlament el maig de 2004 (Llei 2/2004, de 4 de juny), té com a objectiu promoure la rehabilitació global de barris per evitar-ne la degradació i millorar les condicions dels ciutadans residents en aquestes àrees, i afavorir, d'aquesta manera, la cohesió social. Aquesta Llei estableix la creació del Fons de Foment del programa de barris i àrees urbanes d'atenció especial, un instrument de col·laboració institucional i financera de la Generalitat amb els projectes d'intervenció que emprenguin els diversos municipis. Aquests fons de la Generalitat es destinen a cofinançar fins a un 50% els projectes de rehabilitació i millora de barris de municipis d'arreu de Catalunya.
L'Ajuntament de l’Espluga de Francolí va rebre l'any 2008 una subvenció de gairebé 2 milions d' euros de La Llei de Millora de Barris, Àrees Urbanes i Viles, que correspon a la meitat del pressupost per dur a terme el Projecte de Millora Integral del Barri Històric. Un barri cada cop més vulnerable a certs dèficits urbanístics, arquitectònics, econòmics, i socials com són el envelliment dels edificis i mal estat de conservació dels mateixos, les mancances en temes de mobilitat, la manca d’equipaments i comerços, la pèrdua de població o la instal·lació de certs col·lectius amb risc d’exclusió social.

Així doncs, i per tal de poder fer front a aquests reptes, el Pla de Millora Integral del Barri Històric contempla actuacions que es podrien resumir en 4 prioritats; Pal·liar la regressió urbanística que ha vingut patint la zona els darrers anys. Reviscolar la zona econòmicament, posar en valor el potencial museístic i de rutes històriques. Atendre les necessitats de la població més desfavorida, i donar impuls al teixit associatiu i a la societat civil accions que reverteixin en una millora social i en l’entorn mediambiental per al barri i per a tot el municipi.
   
   
Altres opcions:
* Pla d'actuacions
* Actuacions en curs
* Actuacions finalitzades
* Properes actuacions

* Documentació i descàrregues