Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Llei de Barris > Pla d'actuacions

SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL:

AMB EL SUPORT DE:Camps d'actuació en el Nucli Històric

1. Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds:
* Pavimentació i millora dels serveis als carrers.
* Urbanització i arranjament de El Freginal com a zona verda.
* Adequació del mobiliari urbà al col•lectiu de persones grans.
2. Rehabilitació i equipament dels elements col•lectius dels edificis:
* Reparació de façanes d’edificis en mal estat.
* Rehabilitació d’espais comuns d’edificis de vivendes.
* Millora de l’accessibilitat dels edificis de vivendes.
3. Provisió d’equipaments per l’ús col•lectiu:
* Projecte de museïtzació de la Fassina.
* Recuperació de la Torre Sud del Castell.

* Adequació d’una oficina d’atenció ciutadana i gestió del Pla d’Intervenció Integral.
* Adequació de la biblioteca municipal.

4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:
* Aula d’informàtica a la Llar de Jubilats.
5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:
* Enllumenat de baix consum.
* Pla d’estalvi d’aigua: campanya de sensibilització.
* Pla d’estalvi d’aigua: cisternes per a recollida d’aigües pluvials.
* Pla per a la separació de residus: campanya informativa.
* Pla per a la separació de residus: soterrament de contenidors.
7. Programes de millora social, urbanística i econòmica del barri:
* Pla de dinamització comercial.
* Programa de promoció local i turística.
* Pla d’acollida a la població nouvinguda.
* Pla de dinamització a gent gran.
8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:
* Construcció de rampes i col•locació de baranes.