Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Llei de Barris > Properes actuacions.

SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL:

AMB EL SUPORT DE:Actuacions en curs

   

5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà.

Enllumenat de baix consum.

Pla per a la separaciió de residus: campanya informativa.

Pla per a la separaciió de residus: soterrament de contenidors.

   

7. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

Construcció de rampes i col·locació de baranes.