Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Notícies Ban oficial per a la...

SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL:

AMB EL SUPORT DE: 

16/05/2018

[Tornar]

Ban oficial per a la neteja de solars

Per l’Il·lm. Sr. David Rovira Minguella, Alcalde-President de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí.

ES FA SABER

Que en aquesta estació primaveral, amb l'arribada de la calor i el bon temps  augmenta la proliferació de vegetació a tots els solars i terrenys que hi ha a la zona urbana i urbanitzable del nostre poble.

Aquesta vegetació comporta, d'una part l'augment d'insectes molestos així com rosegadors, i per l'altra un cop seca, el perill d'incendi, incrementat aquest pel costum mediterrani de l'ús dels petards, moltes vegades utilitzats per infants sense la preceptiva vigilància de les seus pares o tutors.

La legislació actual i en concret l'establert al article 197 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, determina que els propietaris dels terrenys i edificacions hauran de mantenir-los en les degudes condicions d'higiene, salubritat i mediambient, i han de complir els deures d'ús, conservació i rehabilitació, establertes en la llei, l'incompliment d'aquesta obligació habilita a l'administració per l'execució subsidiària a càrrec de la persona obligada així com la imposició de multes coercitives.

Per tot això S'ORDENA als propietaris dels referits solars i terrenys, que procedeixin abans del dia 10 de juny de 2018, a la neteja d'aquests, de forma que quedin i es mantinguin en les degudes condicions d'higiene i salubritat.

L’Espluga de Francolí,  15 de maig de 2018