Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Notícies S'inicia la quarta e...

SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL:

AMB EL SUPORT DE: 

[Tornar]

S'inicia la quarta edició dels Pressupostos Participatius de l’Espluga de Francolí

Iniciem la quarta edició dels Pressupostos Participatius de l’Espluga de Francolí, la qual es regirà segons les bases i criteris inclosos en el Protocol dels Pressupostos Participatius de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí .

Els Pressupostos Participatius 2019 de l’Espluga de Francolí han de permetre posar a la pràctica tot allò après durant les edicions anteriors, mitjançant l’elaboració de propostes per part de la  ciutadania i culminar amb la selecció de les que es considerin més necessàries i importants per al municipi.

Per tant, aquest procés dóna el protagonisme total als espluguins i espluguines per tal que decideixin en què invertir una part del pressupost municipal de la partida d’inversions, un total de 22.000 €

COM HO FAREM?

Cal conèixer quins són els criteris que marca el protocol elaborat, que sapiguem quines són les regles que es seguiran en aquest procés del 2019.

Podem consultar el protocol des d’aquí.


FEM LES NOSTRES PROPOSTES PEL 2019

Pensant en l’Espluga i en el benefici comú.

Cada espluguí i espluguina major de 16 anys empadronat a l’Espluga de Francolí pot fer arribar un màxim de 3 propostes tenint en compte els criteris marcats:

 • Actuacions que no superin la quantitat global destinada en la partida de pressupost participatiu corresponent a l’any en qüestió.
 • Actuacions d’interès general pel municipi.
 • Actuacions que siguin competència municipal.
 • Actuacions no plurianuals, que no tinguin afectació en el pressupost de més d’un any.
 • Actuacions amb cost de manteniment sostenible.
 • Actuacions que no suposen contractació de nou personal.
 • Actuacions que es trobin dins de la partida d’inversions, podent-se ampliar aquesta partida en properes edicions del procés a altres despeses.
 • Actuacions que no estiguin incloses dins d’altres actuacions vinculades a la recepció de possibles subvencions externes.
 • Actuacions amb les dades de la persona que presenta la proposta (nom i cognoms, DNI i telèfon i/o mail de contacte).

Les propostes es podran presentar a l’Ajuntament entre el 15 i el 25 d’octubre de 2019. Podeu descarregar-vos i omplir el formulari i presentar-lo presencialment a les oficines de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí o bé enviar-lo per correu electrònic a administracio@esplugadefrancoli.cat.

A l’Ajuntament de l’Espluga (Plaça de la Vila 1) també trobareu el formulari imprès per poder fer les propostes.


PRIORITZEM LES PROPOSTES


En el cas que el nombre de propostes recollides sigui inviable per realitzar la validació tècnica amb les màximes garanties, s’obrirà una fase de deliberació que permetin fer-ne una priorització amb l’objectiu d’escollir-ne un màxim de 6 que seran les que passaran a la validació tècnica.

La fase de deliberació es realitzarà entre el 28 d'octubre i el 4 de novembre.
 

VALIDACIÓ DE LES PROPOSTES

Una comissió tècnica municipal, creada per al procés, serà l’encarregada devalidar la viabilitat de les propostes. Aquesta validació de la Comissió Tècnica haurà de fer constar que:

 • Les propostes admeses compleixen els criteris establerts.
 • Les propostes admeses tenen viabilitat tècnica de la proposta.
 • Les propostes admeses compleixen el cost econòmic aproximat.

En base als aspectes anteriors, la Comissió Tècnica determinarà quines propostes són vàlides per a la fase següent i quines no.

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí publicarà a la seva pàgina web i a les xarxes socials, si s’escau, els resultats de la deliberació, mostrant clarament quines han estat les propostes prioritzades que han passat a la fase final del procés.

La validació tècnica de les propostes tindrà lloc el dimarts 05 de novembre.


VOTEM LES PROPOSTES

Podran votar les propostes validades tots els espluguins i espluguines majors de 16 anys empadronats al municipi, mitjançant una butlleta. La votació es podrà realitzar de forma presencial i es podrà emetre un únic vot per persona, prèvia presentació del document nacional d’identitat. Cada persona podrà votar una de les propostes.

COM PARTICIPAR A L’ELECCIÓ DEL PROJECTE

Podrà participar en l’elecció d’un dels projectes tota la ciutadania empadronada a l’Espluga de Francolí en data 1 d’agost de 2019, major de 16 anys, i serà requisit indispensable acreditar-se amb el DNI, o bé amb el NIE, el Passaport o el Permís de conduir.

Es podrà participar a l’elecció d’un dels projectes escollint l’opció desitjada d’entre les dues proposades a les butlletes de votació, que trobareu als punts de votació o bé us podeu descarregar i imprimir des d'aquí. Només es podrà marcar una de les dues opcions. Si es marca més d’una opció, el vot serà considerat nul, i si no se’n marca cap, el vot serà considerat blanc. Només es podrà emetre un vot per persona i es podrà votar a les Oficines de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, a la Plaça de la Vila, 1, els dies i hores laborables (de dilluns a divendres de 8h a 14.30h i dilluns de 16h a 20h), o a l’Oficina de Turisme, a la Plaça del Mil·lenari, 1, els dies festius (dissabtes de 10h a 14h i de 16h a 19h, i diumenges i festius de 10h a 14h).

El període de votació es realitzarà entre el 06 el 20 de novembre.

CONEIXEM ELS RESULTATS

Finalment, els resultats es difondran a través de la pàgina web municipal en lloc destacat i fent-ne difusió a través de les xarxes socials. Aquests resultats s’analitzaran en base als vots aconseguits per cada proposta i sense que la suma total de les actuacions sobrepassi la partida del pressupost participatiu.

El resultats es donaran a conèixer el dia 21 de novembre.

Podeu trobar el model de presentació de propostes a: