Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Notícies COMUNICAT SOBRE ELS ...
SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL
AMB EL SUPORT DE: 

[Tornar]

COMUNICAT SOBRE ELS RESULTATS DE LES ANALÍTIQUES D’AIGUA POTABLE A L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

El passat 9 de març de 2021 l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí va establir la prohibició d’ingerir aigua de boca ja que s'havia alertat de la presència de mercuri en una concentració per sobre de la permesa. Després d’efectuar les analítiques de contrast corresponents es va tornar a permetre consumir aigua ja que aquestes mostraven tots els paràmetres dins la normalitat. A més, es van encarregar unes analítiques extraordinàries en un laboratori diferent per poder contrastar els resultats.L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí es va comprometre a publicar els informes finals de totes les analítiques d’aquest episodi, ja que en aquell moment no se’n disposava perquè no estaven finalitzades ni certificades per part dels laboratoris. En els següents enllaços es poden consultar les analítiques de les diverses mostres arran d’aquest episodi i també els resultats de les primeres analítiques extraordinàries de seguiment (mostra del 25 de març de 2021).

1. Analítica completa
Lloc de mostra: Dipòsit de la Cometa
Data: 25 de febrer de 2021
Consulta els resultats aquí.

2. Analítica de químics
Lloc de mostra: Antic Hospital
Data: 25 de febrer de 2021
Consulta els resultats aquí.

3. Analítica de químics
Lloc de mostra: 17 Fonts
Data: 25 de febrer de 2021
Consulta els resultats aquí.

4. Analítica de químics
Lloc de mostra: Dipòsit de Sant Miquel
Data: 9 de març de 2021
Consulta els resultats aquí.

5. Analítica de químics
Lloc de mostra: Dipòsit de la Cometa
Data: 9 de març de 2021
Consulta els resultats aquí.


6. Analítica de químics

Lloc de mostra: Pou de la Biela
Data: 9 de març de 2021
Consulta els resultats aquí.

7. Analítica de químics (Extra)
Lloc de mostra: Pou de la Biela
Lloc de mostra: Dipòsit de la Cometa
Lloc de mostra: Dipòsit de Sant Miquel
Data: 10 de març de 2021
Consulta els resultats aquí.


8 Analítica de químics (correspon a la nova planificació d’analítiques)

Lloc de mostra: Dipòsit de la Cometa
Lloc de mostra: Pou de la Biela
Data: 25 de març del 2021
Consulta els resultats aquí.

En aquest enllaç es poden trobar totes les analítiques anteriors agrupades.Per altra banda, també s’informa que s’ha modificat la planificació d’analítiques prevista per aquest 2021, intensificant el mostreig de mercuri i plom, prenent mostres de forma més continuada i exhaustiva per conèixer l’evolució d’aquests nivells i poder detectar qualsevol anomalia.