Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Notícies L'equip de govern de...


SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL
AMB EL SUPORT DE: 

[Tornar]

L'equip de govern de l'Ajuntament de l’Espluga proposa tornar a congelar les ordenances fiscals per al 2022


L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí portarà a plenari la congelació de les ordenances fiscals de cara al pròxim 2022 amb la incorporació de bonificacions per la substitució de tanques vegetals i la conservació i protecció de béns protegits.


L'equip de govern de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí ha proposat congelar, per segon any consecutiu, les taxes de cara al 2022 i també posa sobre la taula diversos canvis, entre els més destacats, bonificacions en la quota de l'ICIO per la realització d'obres de substitució de tanques vegetals o d’obres destinades a la conservació i protecció de béns o elements protegits. A més a més, a l’ordenança dels preus públics de la Llar d'Infants s’afegeix una bonificació per a les famílies monoparentals, amb el mateix % de descompte al qual ja es podien acollir les famílies nombroses.

 Cal destacar que malgrat les previsions d’augment de més del 2 % de l'IPC per al 2021, el consistori ha decidit congelar les ordenances pel que fa a l'IBI, impost de circulació o preu d'aigua potable, entre d'altres. De fet, l'equip de govern és conscient de les dificultats econòmiques que la pandèmia ha pogut causar a la ciutadania i empreses locals.

 Les modificacions se duran a votació al Ple Municipal del proper dijous 30 de setembre de 2021. Després s'hauran de sotmetre a un període d'exposició pública en el que es podran presentar al·legacions durant 30 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT). Si no se'n presenta cap, quedaran aprovades automàticament i serien aplicables a partir de l'1 de gener de 2022.

Bonificacions a l’ICIO per a la substitució d'una tanca vegetal i també per obres destinades a la conservació i protecció dels béns protegits

L'Ajuntament bonificarà fins a un 40% la quota de l'impost per les obres de substitució d'una tanca vegetal per una paret d'un altre tipus de material que compleixi amb la normativa urbanística vigent. Aquesta bonificació només serà vigent durant dos anys amb la voluntat d’incentivar l’eliminació de tanques vegetals per augmentar la seguretat ciutadana prevenint possibles incendis i facilitant la mobilitat a les voreres. La idea d’aplicar una bonificació en aquest impost per aquest motiu es recull d’una proposta feta pel grup de Junts per l’Espluga de Francolí en un dels plenaris.

Per altra banda, per circumstàncies culturals, històriques o artístiques, es bonificaran en diversos graus les quotes de l’ICIO en obres o instal·lacions destinades a la conservació i protecció dels elements inclosos en el Catàleg de Béns o en el Catàleg de Masies i Cases Rurals del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), sigui de particulars o institucions. Des de l'Ajuntament es vol potenciar les obres de rehabilitació, conservació o millora dels immobles o elements que estiguin catalogats.

En concret hi haurà una bonificació del 40% quan es tracti d'edificis catalogats com Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN), una bonificació del 30% quan es tracti d'edificis catalogats com a Béns Culturals d'Interès Local (BCIL) i una bonificació del 20% quan es tracti de la resta de béns inclosos en el Catàleg de Béns o en el Catàleg de Masies i Cases Rurals del POUM.

En aquells casos en què la protecció abasti només alguns elements de l'immoble, la bonificació s'aplicarà sobre la part de pressupost de l'obra que correspongui. Les bonificacions no seran, en cap cas, acumulables. En el cas que l'obra o instal·lació pugui ser beneficiària de diferents bonificacions, s'optarà per a la més beneficiosa per a la persona o institució sol·licitant.

Bonificació del preu públic de la Llar d'Infants Municipal per les famílies monoparentals

Les famílies monoparentals es beneficiaran d'una reducció del 20% sobre les tarifes d'assistència i material. També es continuaran aplicant les bonificacions del 20% sobre les tarifes d'assistència i material en el cas d'infants de famílies nombroses i del 15% sobre les tarifes quan d’una mateixa família hi assisteixi més d'un infant simultàniament. Les reduccions no són acumulables i s'optarà per la més beneficiosa per a cada família.

L’espai de la Sínia i l'inflable infantil es deixaran de llogar

També es proposen altres modificacions a les ordenances, com ara en el preu públic per l'ús privatiu de les sales polivalents i altres espais i mobiliari municipal. A partir del 2022, si hi ha desperfectes en el material o espai llogat o bé no es retorna el material, s’aplicarà una sanció econòmica pel valor dels danys ocasionats a l'espai o material o pel valor del material no retornat.

En la mateixa ordenança fiscal es deixarà d'oferir el lloguer de l'espai de la Sínia, ja que no compleix les condicions de seguretat adients. Pel mateix motiu també s’elimina la possibilitat de poder llogar l'inflable infantil.

Altres modificacions i futures ordenances

L’equip de govern de l'Ajuntament de l’Espluga de Francolí proposa arrodonir els preus dels documents administratius per tal de facilitar-ne el pagament a la ciutadania. De manera paral·lela s'està treballant en la regulació de serveis que ja s'estan oferint, com per exemple la prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions de recàrrega de titularitat municipal, que passarà de ser gratuït a estar gravat amb un preu públic per quilowatt/hora, i també hi haurà una nova ordenança que regularà l’aplicació d’una taxa per la recollida d'animals de companyia perduts o abandonats pels seus amos a la via pública i per l’ús de la gossera municipal.

Finalment, l’Ajuntament preveu que, de cara a 2023, les ordenances de residus es puguin modificar per bonificar o penalitzar segons la generació de residus.