Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Notícies Inici dels pressupos...


SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL
AMB EL SUPORT DE: 

[Tornar]

Inici dels pressupostos participatius de l'Espluga de Francolí


El dia 13 d’octubre, s’ha donat inici als pressupostos participatius de l’Espluga de Francolí. Tots els espluguins i espluguines, podran presentar les propostes fins el dia 29 d’octubre.

La partida d’inversions, destinada a aquest pressupostos és de 24.000 euros.

Totes les persones que vulguin presentar propostes han de tenir en compte que:

-          Cada espluguí i espluguina major de 16 anys empadronat a l’Espluga de Francolí pot fer arribar un màxim de 3 propostes tenint en compte els criteris marcats:

 

·       Actuacions que no superin la quantitat global destinada en la partida de pressupost participatiu corresponent a l’any en qüestió. (l’any 2021, 24.000 euros)

·       Actuacions d’interès general pel municipi.

·       Actuacions que siguin competència municipal.

·       Actuacions no plurianuals, que no tinguin afectació en el pressupost de més d’un any.

·       Actuacions amb cost de manteniment sostenible.

·       Actuacions que no suposen contractació de nou personal.

·       Actuacions que es trobin dins de la partida d’inversions, podent-se ampliar aquesta partida en properes edicions del procés a altres despeses.

·       Actuacions que no estiguin incloses dins d’altres actuacions vinculades a la recepció de possibles subvencions externes.

·       Actuacions amb les dades de la persona que presenta la proposta (nom i cognoms, DNI i telèfon i/o mail de contacte).

Consulta el protocol complet aquí

Les propostes s’han de realitzar al següent formulari:

Podeu descarregar-vos i omplir el formulari per presentar-lo presencialment a les oficines d’atenció al ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí al C/Torres Jordi 16 de dilluns a divendres de 9 a 13h del matí o bé enviar-lo per correu electrònic a ajuntament@esplugadefrancoli.cat

A les oficines d’atenció al ciutadà també trobareu el formulari imprès per poder fer les propostes.


VALIDACIÓ DE LES PROPOSTES

La fase de deliberació es realitzarà entre el 2 i el 19 de novembre.

Una comissió tècnica municipal, creada per al procés, serà l’encarregada de validar la viabilitat de les propostes. Aquesta validació de la Comissió Tècnica haurà de fer constar que:

·       Les propostes admeses compleixen els criteris establerts.

·       Les propostes admeses tenen viabilitat tècnica de la proposta.

·       Les propostes admeses compleixen el cost econòmic aproximat.


En base als aspectes anteriors, la Comissió Tècnica determinarà quines propostes són vàlides per a la fase següent i quines no.

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí publicarà a la seva pàgina web i a les xarxes socials, si s’escau, els resultats de la deliberació, mostrant clarament quines han estat les propostes prioritzades que han passat a la fase final del procés.


VOTEM LES PROPOSTES


La fase de votació es farà entre el 22 de novembre i el 10 de desembre.

Podran votar les propostes validades tots els espluguins i espluguines majors de 16 anys empadronats al municipi, mitjançant una butlleta. La votació es podrà realitzar de forma presencial i es podrà emetre un únic vot per persona, prèvia presentació del document nacional d’identitat. Cada persona podrà votar una de les propostes.